A good snapshot stops a moment from running away, Eudora Welty.

torsdag 4. oktober 2012

Hva er blender?


Blender, Apture, A/AV. Dette er alle betegnelser på en annen funksjon på kameraet. Blenderåpningen brukes til å regulere om det skal være stor eller liten dybdeskarphet. Ved bruk av liten dybdeskarphet blir deler av bildet skarpt, mens med stor dybdeskarphet blir hele bildet skarpt.

1.0
1.4 ekstremt stor åpning


2

2.8 liten dybdeskarphet
4
5.6 stor


8

11
16
22 liten, stor dybdeskarphet


Her er høyresiden skarp, altså bruk av liten AV.

Her er hele bildet skarpt. Da er det blitt brukt større AV.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar